novinky

Stanovisko AMSP ČR k návrhu valorizačního mechanismu minimální mzdy

AMSP ČR je konzistentní v nerozhazovačném přístupu, neboť zcela jistě produktivita, resp. přidaná hodnota, dlouhodobě neroste ani zdaleka takovým tempem jako mzdy obecně. Dále mzdy nyní statisticky stagnují (pochopitelně vyjma energetiky a bankovnictví), zatímco výpočty variant zvyšování minimální mzdy počítají s kontinuálním růstem.

AMSP ČR proto prosazuje:

  • v roce 2023 vůbec nezvyšovat minimální mzdu, neboť tempo zvyšování by bylo v extrémní v situaci, která se děje v ekonomice;
  • za určitých okolností (při zrušení zaručených mezd) jsme schopni podpořit růst minimální mzdy na 45 % průměrné mzdy v horizontu 7 let (do r. 2030). Zcela odmítáme variantu 50 %;
  • AMSP ČR konzistentně přináší na stůl zrušení zaručených mezd, to je připomínka zásadní, protože každý růst minimální mzdy vytváří enormní tlak na zvýšení zaručených mezd, a to skutečně ohrožuje chod podniků, zejména v některých oborech. I z důvodového materiálu MSPV je zřejmé, že mzdu pod úrovní zaručené mzdy (ale současně nad minimální mzdu) má pouhé 1 % všech zaměstnanců v celé ČR, tj. 99 % zaměstnanců je na nebo nad úrovní zaručené mzdy.