O platformě

Projekt navazuje na dlouhodobé aktivity AMSP ČR v rámci podpory drobných maloobchodních a farmářských provozoven. V roce 2017 byla aktivita v rámci Roku venkova 2017 směřována na provozovny v menších obcích a rozšířila se o podporu turistického ruchu na venkově. V roce 2019 byla aktivita směřována k digitalizaci firem, především v oblasti vzdělávání, akcí v regionech, představení vzorových příkladů, legislativy, propojování malých a velkých subjektů, medializaci a dal.

Cílem projektu je podpora drobných služeb, koloniálů, zejména na venkově.

Mise: Zabezpečit základní obslužnost venkova jak pro místní obyvatele, tak pro podporu turistického ruchu.

Budoucnost malých a středních podniků v ČR

Budoucnost malých a středních firem není v tom, že budou na sebe vázat hodně zaměstnanců, vyrábět v oblasti lehkého průmyslu, nebo průmyslu s malou přidanou hodnotou. Budou tím na sebe vázat relativně vysoké riziko úvěrů a investičních aktivit. Naopak, budoucnost malých a středních firem v rámci globalizace bude právě spíše v menších firmách s excelentním, specifickým produktem, podloženým nějakou službou, vysokým znalostním know-how, založeným na prodeji spíše méně produktů, ale poměrně drahých produktů. Tedy obchod založený na kvalitě, výborném marketingu a vysoké ceně, nikoliv na kvantitě.  Důsledně dbáme na to, abychom malé  a střední podnikání nejen hlásali, ale rovněž na to, abychom se jako malí podnikatelé chovali. Po téměř jedné generaci jsme se díky tomu mohli stát vedoucí organizací zastřešující zájmy nejširší skupiny podnikatelů. Děkujeme za každodenní podporu, nesmírně si jí vážíme a slibujeme, že v naší činnosti neustaneme ani  v dalších letech.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, bývalý předseda představenstva AMSP ČR (ve funkci do 30. 4. 2019)

O Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR) byla založena v r. 2001 a je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Zastřešuje malé a střední podniky (MSP), živnostníky a dále spolky, cechy a sdružení zastupující konkrétní profesní zájmy malých podnikatelů. AMSP ČR argumentuje na základě přesných a obhajitelných dat, nikoliv na bázi intuitivních a ideologických dojmů. Spravujeme nejrozsáhlejší statistiky, databáze, analýzy a průzkumy mapující segment malého a středního podnikání.

„Budoucnost patří malým a středním podnikům, protože velcí nestíhají změny a dnešní předností je rychlost. Důležité je být lokální a co nejblíž zákazníkovi.“

Eva Svobodová, MBA, členka představenstva a generální ředitelka

Co s námi zažijete…