Malý obchod

Průzkumy

Disponujeme nejrozsáhlejšími vlastními průzkumy o podnikání malých a středních firem realizovanými nezávislými agenturami na výzkum trhu. Zde se můžete dozvědět výsledky unikátních nezávislých průzkumů o názorech podnikatelů na problémové oblasti podnikání, a to z různých oborů, napříč všemi regiony České republiky:

Digitální dovednosti jsou zásadní pro 90 % malých firem, dobře je zvládá jen polovina

Metodologie kvantitativní části:

Výzkum: Strukturovaný dotazník o délce 12 minut                                        Cílová skupina: OSVČ a malé + střední firmy (do 250 zaměstnanců)      Metoda: CATI a CASI – telefonické + online dotazování firem                       Sběr dat:  13.8-11.9.2018                                                                           Průměrná délka rozhovoru: 5 minut                                                            Velikost vzorku: 743 firem/podnikatelů

 Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

Průzkum ke stažení

Jak vnímají zákazníci LOKÁLNÍ PRODUCENTY A PĚSTITELE ?

Metodologie kvantitativní části:

Cílová skupina: Populace (18 – 65 let),
Výzkumná metoda: Online dotazování pomocí panelu Populace.cz
Datum sběru dat: Září 2016

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.
Tento průzkum vznikl za laskavé podpory partnera Komerční banky, a.s.

Průzkum ke stažení

Jak vnímá česká populace malé pivovary?

Metodologie kvantitativní části:

Cílová skupina: Obecná populace ČR, 18 – 65 let, 525 dotázaných osob
Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník
Metoda sběru: Online dotazování prostřednictvím vlastního online panelu https://www.populace.cz/
Datum sběru dat: Srpen 2017

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.         

Průzkum ke stažení

AMSP ČR a KB – GDPR zasáhne dvě třetiny podnikatelů

Metodologie kvantitativní části:

Cílová skupina: lidé, kteří ve firmě rozhodují o procesech souvisejících se zpracováním osobních dat
Výzkumná metoda: telefonické dotazování
Datum sběru dat: červen 2017

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.
Tento průzkum vznikl za laskavé podpory partnera Komerční banky, a.s.

Průzkum ke stažení

Nabídky na trhu práce a byrokracie odrazují mladé od podnikání

Metodologie kvantitativní části:

Cílová skupina: studenti neodmítající podnikání, studenti odmítající podnikání, lidé kteří podnikají (maximálně 2 roky)
Výzkumná metoda: online sběr pomocí panelu populace.cz / hloubkové rozhovory
Datum sběru dat: červenec/srpen 2017

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.
Tento průzkum vznikl za laskavé podpory partnera Komerční banky, a.s.

Průzkum ke stažení

Jak se osvědčuje Pošta Partner v malých obcích?

Metodologie kvantitativní části:

Cílová skupina:
Výzkum občanů: občané obcí s 250 – 5000 obyvateli, kde zatím nefunguje Pošta Partner
Výzkum potenciálních provozoven: Potenciální provozovny z obcí 250 – 5000 obyvatel, kde zatím nefunguje Pošta Partner
Velikost vzorku:
Výzkum populace: 260 občanů
Výzkum potenciálních provozoven: 300 subjektů
Výzkumná metoda:
Výzkum populace: CASI online panelové dotazování
Výzkum potenciálních provozoven: CATI telefonické dotazování
Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce 10 minut
Datum sběru dat: 2. – 10. 8. 2017

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.            Tento průzkum vznikl za laskavé podpory partnera Česká pošta, s. p. 

Průzkum ke stažení

Výroční průzkum k trendům RODINNÉHO PODNIKÁNÍ

Metodologie kvantitativní části:

Metoda výzkumu: Telefonické dotazování (CATI)
Cílová skupina: Majitelé rodinných firem
Velikost vzorku: 331
Sběr dat: Květen 2018
Výzkumný nástroj: Standardizovaný dotazník o délce cca 15 minut

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

Průzkum ke stažení

SILVER BUSINESS – Podnikání a zaměstnávání seniorů

Metodologie kvantitativní části:

Metoda výzkumu: CASI online panelové dotazování
Cílová skupina: Lidé ve věku 55-75 let
Velikost vzorku: 315
Sběr dat: 10.5.-15.5.2018
Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník do 10 minut

Metoda výzkumu: CATI – telefonické dotazovaní
Cílová skupina: Malé a střední firmy (5-250 zaměstnanců) – ředitelé, jednatelé, personalisté
Velikost vzorku: 250
Sběr dat: 5.-11.5.2018
Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník do 10 minut


Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.
Tento průzkum vznikl za laskavé podpory partnera ČSOB.

Průzkum ke stažení

Zajímají vás i další naše průzkumy v oblasti podnikání malých a středních podniků a živnostníků v ČR? Navštivte naši webovou stránku a v sekci Průzkumy naleznete všechny doposud realizované průzkumy o názorech podnikatelů na problémové oblasti podnikání. 

Vyberte si z řady našich průzkumu zde: