Projekt navazuje na dlouhodobé aktivity AMSP ČR v rámci podpory drobných provozoven Malý obchod a ASZ v rámci podpory obchodních aktivit tuzemských farem. V roce 2017 byla aktivita směřována na provozovny v menších obcích a rozšířila se o podporu turistického ruchu na venkově. V roce 2019 bude aktivita směřována k digitalizaci firem, především v oblasti vzdělávání, akcí v regionech, představení vzorových příkladů, legislativě, propojování malých a velkých subjektů, medializaci a dále.

Rok digitálního podnikání 2019

Maloobchod budoucnosti – Digitalizace usnadní malým obchodům práci a přinese jim více možností a příležitostí pro vlastní rozvoj. Online propojení a jednodušší spolupráce mezi producenty, pěstitely a obchodníky. Více zákazníků díky online marketingu a reklamě v místě prodeje. Prodej speciálních produktů s vyšší hodnotou díky atraktivní reklamě na sociálních sítích. Jednoduší řízení financí díky online platbám a moderním bankovním aplikacím. Méně starostí díky dostupnosti všech informací kdykoli a kdekoli.

Hlavní téma

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb spočívá v tom, že je evidována každá platba a zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem. Postup je takový, že nejpozději při uskutečnění evidované tržby odešle obchodník datovou zprávu prostřednictvím internetového připojení na server Finanční správy, kde jsou informace uloženy, a je vygenerován unikátní kód. Tento kód je odeslán zpět obchodníkovi na jeho koncové zařízení, které jej vytiskne společně s dalšími údaji na účtence. Každý den jde řádově o miliony operací, jedná se tedy o poměrně revoluční krok.

Pro elektronickou evidenci tržeb jsme pro vás vytvořili samostatnou webovou stránku, kde naleznete veškeré informace o problematice el. tržeb                         a zde – prostřednictvím formuláře odpovíme bezplatně i na vaše dotazy týkající se el. tržeb, a to do 48 hodin.    

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, anglicky General Data Protection Regulation (odtud zkratka „GDPR“), celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, je novou celoevropsky přímo závaznou komplexní právní regulací, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů. GDPR nabývá účinnosti 25. května 2018.

Připravili jsme hlavní podnikatelský portál k ochraně osobních údajů: GDPR pro malé a střední podniky, kde naleznete veškeré informace, dotazy a aktuality týkajíci se GDPR. 

Partneři

Kontakt

Bc. Andrea Břeňová

projektová manažerka

mob.: +420 736 414 455

e-mail: brenova@amsp.cz

JUDr. Věroslav Sobotka

manažer pro legislativu (právní informace, infoservis k EET a k GDPR)

mob.: +420 236 080 453

e-mail: sobotka@amsp.cz

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)
Sokolovská 100/94
(Meteor Centre Office Park B)
186 00 Praha 8 (Karlín)
IČ: 26547783
DIČ: CZ26547783
Tel.: +420 236 080 454
Tel.: +420 733 722 512
E-mail: amsp@amsp.cz
www.amsp.cz