Malý obchod

Analýzy

Shromažďujeme fakta o malém a středním podnikání v největší míře exportně a investičně orientované doplněné o další zajímavá témata.

Podnikání na venkově se odráží ode dna

Zveřejněno: 23. srpna 2018

Venkovu dominují malé firmy. Devět z deseti podnikatelů v malých obcích jsou OSVČ a 8 % zaujímají firmy do deseti zaměstnanců. Zatímco počty podnikatelů ve vesnicích do 500 obyvatel stagnují, ve větších obcích se jim začíná dařit. Převažuje obchod a služby, malý průmysl a roste počet firem v potravinářství. Po dlouhém propadu se začíná stabilizovat sektor zemědělství, počet pracovníků se v posledních pěti letech ustálil těsně pod hranicí sta tisíc, přesto je to o 40 % méně než před patnácti lety. To dokreslují i počty nových žáků v zemědělských odborných školách, kam nastoupilo nejméně žáků za poslední dekádu. Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) předkládá u příležitosti mezinárodního agrosalónu Země Živitelka výroční Analýzu podnikání na venkově.

Analýza a tisková zpráva ke stažení

Podpora učňovského školství: Konec nábytkářů v Česku?

Zveřejněno: 25. 4. 2018

Za dvanáct let ubylo 69 % absolventů truhlářských oborů, čalouníků je méně dokonce o 80 %. To vše v době, kdy nábytkářský průmysl posiluje sedmým rokem za sebou, export vzrostl za poslední pětiletku téměř na dvojnásobek    a mzdy rostou v oboru osmiprocentním tempem. Asociace malých                  a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), Klastr českých nábytkářů (KČN) a Cech čalouníků a dekoratérů (CČD) proto učinili další kroky pro podporu odborného školství a u příležitosti MOBITEX 2018 předkládají aktuální analýzu tradičního oboru.

Analýza a tisková zpráva ke stažení

Od doby krize přibylo desetinásobně více podnikatelek než podnikatelů

Zveřejněno: 17. 4. 2018

Počet podnikatelských právnických i fyzických osob dosáhnul v České republice v minulém roce rekordních čísel. Zatímco počet podniků a živnostníků na vedlejší činnost roste trvale, počet OSVČ v činnosti hlavní roste poprvé od doby světové krize. Hlavní podíl v příznivých statistikách přitom drží ženy v podnikání, jejichž počet od roku 2011 vzrostl vůči mužům desetinásobně. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) vydávají aktuální srovnávací analýzu mezi podnikateli a podnikatelkami.

Analýza a tisková zpráva ke stažení

Rodinné podnikání dostává zelenou

Zveřejněno: 30.1.2018

AMSP ČR považuje rodinné podnikání za základ stabilní ekonomiky, neboť rodinné podniky jsou největším zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru, mají větší schopnost přečkat složitá období, jsou schopny se rychle se přizpůsobit změnám v ekonomicko-sociálním prostředí, vyznačují se vyšším poměrem vlastního kapitálu, což zásadně podporuje hospodářskou stabilitu, sehrávají klíčovou úlohu v regionálním rozvoji, vykazují vysokou míru poctivosti, zavádějí opatření v oblasti společenské odpovědnosti, v podobě rodinných farem přispívají k udržení ruchu venkova, jsou nositeli původních produktů a vykazují vyšší stupeň odpovědnosti vůči těm, kteří podnik založili, i těm, kteří ho převezmou.

Analýza a tisková zpráva ke stažení

Malý venkov vymírá, podnikání v obcích zvoní hrana

Zveřejněno: 3.12.2017

Počet obyvatel ve vesnicích do 500 obyvatel trvale klesá, zatímco ve větších obcích populace roste. Více jak 2,5 tisíce obcí je navíc zařazeno do kategorie nízkého stupně rozvinutí, kde selhává základní živnostenská obslužnost. Devět z deseti podnikatelů na venkově jsou OSVČ, z odvětví převažuje obchod, drobné profese, odborné služby a zemědělská činnost. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) předkládá Analýzu venkova a klíčových odvětví a společně s Ministerstvem zemědělství a profesními partnery navrhuje mimořádná opatření pro podporu podnikání v obcích.  

Analýza ke stažení

Zajímají vás i další naše analýzy v oblasti podnikání malých a středních podniků a živnostníků v ČR? Navštivte naši webovou stránku a v sekci analýz kde naleznete všechny doposud realizované analýzy.

Vyberte si z řady našich analýz zde: