Tisková zpráva: Dvě třetiny malých a středních podniků neví, co je ESG. Je to příležitost nebo hrozba?

Posted Posted in novinky

Praha, 1. června 2023 – Téma ESG, neboli nefinanční reporting, začíná čím dál více rezonovat všude kolem nás. Nejvíce se jím zabývají velké společnosti a banky, avšak začíná dopadat i na segment malých a středních podniků (MSP). Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) si proto nechala v rámci hlavního ročního projektu Rok udržení podnikání 2023 vypracovat […]