novinky

Samotestování – zprovoznění automatizovaného zápisu údajů (API) o pozitivně testovaných do systému ISIN

Ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR si Vás dovolujeme informovat o zprovoznění automatického zápisu údajů o pozitivně testovaných zaměstnancích do systému ISIN.

V příloze ke stažení níže najdete návod a dokumentaci k API službám pro samotestování ve firmách, která bude zveřejněna také na webových stránkách ÚZIS ČR (https://www.uzis.cz/index.php?pg=covid-19). V dokumentaci jsou popsány jednotlivé API služby pro zápis dat o samotestech a také způsob pro získání autorizačního tokenu pro zasílání dat.

ÚZIS v následujících dnech spustí dvě webové adresy (domény) pro automatický zápis údajů:

 

V případě dotazů ohledně provozu tohoto systému kontaktujte pana Mgr. Jakuba Kubáta, vedoucího oddělení rozvoje systémů z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR na e-mailu: jakub.kubat@uzis.cz.

Příloha ke stažení:
uzis_api-documentation

Zdroj: SP ČR