novinky

Průzkum AMSP ČR potvrdil, že FS nepřistupuje k žádostem o kompenzační bonus podle zákona

Praha, 24. ledna 2021 – Anonymní bleskový průzkum mezi svými členy uskutečnila Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR) poté, co vyšlo najevo, že Finanční správa (FS) v některých regionech brzdí vyplácení kompenzačního bonusu za období od 22. listopadu do 31. prosince, podmiňuje je doplněním žádosti o další údaje, nebo se rovnou snaží přimět podnikatele k jejímu stažení – to vše v rozporu se zákonem.

„Výsledek bohužel nebyl nijak překvapivý, tyto signály se nám potvrdily,“ uvedla členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová.

„Zeptali jsme se, jaké mají podnikatelé a živnostníci zkušenosti s čerpáním kompenzačního bonusu a zda podle jejich názoru probíhá adekvátně,“ popisuje Svobodová.

„Finanční správa se na jedné straně chlubí, kolik žádostí už kladně vyřídila a vyplatila na jejich základě peníze, takhle to ale může vypadat, jako by v tichosti realizovala interní pokyn co nejvíc na kompenzačních bonusech ušetřit,“ konstatuje předseda představenstva AMSP ČR Josef Jaroš.

Podle něj tyto kroky korespondují s neochotou vlády vyplatit dříve schválené kompenzace provozovatelům adventních trhů a dalším, koho postihly předvánoční covidové restrikce.

„Kompenzační bonus je vyměřen ex lege bez jakéhokoli autoritativního potvrzení správce daně,“ upozorňuje daňový expert poradenské skupiny PKF Apogeo Martin Bortlík.

„Není tudíž co zastavit, jak mylně činí Finanční správa. Řízení totiž již úspěšně skončilo. A to pravomocně, jak vyplývá z ustanovení § 140 odst. 4 Daňového řádu,“ vysvětluje Bortlík.

Svou zkušenost s postupem finančního úřadu vylíčila podnikatelka, která se zabývá prodejem sportovních pohárů a organizačním zajištěním akcí.

„Pracovnice finančního úřadu zavolala, že po přečtení žádosti a shlédnutí mých živnostenských oprávnění nemám na kompenzační bonus nárok. Doporučila mi prostudovat opatření vlády č. 1037 z 19. listopadu 2021 a podle něj přesně zformulovat moji dotčenou činnost,“ svěřila se.

Úřadu pak písemně vysvětlila, že okolnosti uvedené v dokumentu přímo neovlivňují její činnost, ale klienty, kteří se na jejich základě rozhodli neorganizovat aktivity, na které dodává sportovní trofeje a služby.

Pracovnice finančního úřadu reagovala žádostí, že mám písemnou formou předložit přehled klientů včetně telefonních čísel, uvedení částky nákupu a důvod, proč akci neorganizovali.  Argumentovala jsem, že od stálých klientů nemám souhlas s předáním telefonního čísla a že mám i klienty ‚z ulice‘, kteří přijdou, vyberou si poháry, zaplatí, dostanou paragon, odejdou…“

Řízení, které vůbec nemělo být zahájeno, zatím žádné konkrétní vyústění nemá.

„Podle ustanovení § 15 zákona o kompenzačním bonusu platí, že tento se považuje za vyměřený dnem podání žádosti. V tom je rozdíl oproti daním, které se vyměřují až doručením platebního výměru. Tato úprava proto u daní umožňuje zahájit postup k odstranění pochybností a korigovat daň přiznanou poplatníkem. Avšak odlišnost právní úpravy zákona o kompenzačním bonusu nejenom, že neumožňuje postup k odstranění pochybností zahájit, tudíž neumožňuje korekci jinak, než skrze doměření po uskutečněné daňové kontrole,“ dodává Martin Bortlík.

„Postup finanční správy se ale podle našich poznatků na jednotlivých místech v republice liší,“ podotýká Josef Jaroš. „Osobně proto věřím, že o žádný centrální pokyn k šetření nejde, ale projevuje se tak jen horlivost jednotlivých úředníků zvyklých z minulosti na ‚zaklekávání‘ a podobné praktiky, jejichž nepřípustnost už potvrdily pravomocné soudní verdikty,“ doplňuje.

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ-2022-01-24-AMSP kompenzační bonus web