novinky

Hlášení pozitivních výsledků AG testů v rámci testování ve firmách (z brífinku vlády 14. 1. 2022, 18 h)

V návaznosti na usnesení vlády z pátku 14. 1. 2022 jsme pro vás ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR připravili aktuální pohled na vydaná mimořádná opatření. Doporučujeme pečlivě prostudovat přiložené dokumenty, zejména „Omikron na pracovišti“, ve kterém jsou okomentována hlavní platná opatření.

 • V dokumentu („Omikron…“str. 4) naleznete také odkaz na podrobný manuál k nahlášení zaměstnanců s pozitivním výsledkem antigenního testu. Rádi bychom vás upozornili, že registrace bude v tuto chvíli probíhat u každého pozitivně testovaného pracovníka ručně a přihlašovat se firma bude přes datovou schránku. Dosud se odpovědným týmům nepodařilo najít jiné technické řešení, i když se na něm intenzivně pracuje, jak v pátek uvedl i ministr zdravotnictví na tiskové konferenci.
 • Ministerstvo zdravotnictví připravilo přehledné infografiky a plakáty, které můžete využít i na vašem pracovišti – k dispozici zde.
 • V případě agenturních zaměstnanců upozorňujeme, že testování probíhá na přiděleném pracovišti. Informaci o pozitivním zaměstnanci ale registruje jeho zaměstnavatel, nikoliv firma, u které pracuje.
 • V médiích často diskutovaná pracovní karanténa od 17. 1. platí pouze pro oblasti zdravotnictví a sociální služby, a k tomu jen za mimořádných okolností. Jedním z důvodů je i skutečnost, že pro toto nařízení v jiných oblastech není – mimo stav nouze – připravena odpovídající legislativa.

Odůvodnění mimořádného opatření obsahuje detailnější popis možných postupů pro zaměstnavatele v případech, kdy se zaměstnanec odmítne testovat a nedodržuje přísnější pracovní podmínky, například odmítá nosit respirátor a dodržovat odstupy (více na str. 3 přiloženého dokumentu „Omikron…“).

Za AMSP ČR děkujeme i kolegům ze Svazu průmyslu a dopravy ČR za jejich přístup a vám všem za stálou snahu nastavovat a dodržovat hygienická opatření ve vašich firmách. V případě jakýchkoli problémů souvisejících s testováním jsme vám plně k dispozici tak, abychom mohli poznatky z praxe přednést na jednání s ministry.

Leták ke stažení zde:
omikron_na_pracovisti_spcr_16012022

 

 

Stav k 14. 1. 2022 (po 17. 1. 2022 se očekává schválení):

 • Web aplikace s autentizací pomocí přístupových údajů datové schránky firmy (samostestovani.uzis.cz) – formulář bude zpřístupněn 17.1.2022. Podrobné informace zveřejní MZDr v manuálu k testování, který právě dokončuje.
 • Na zakoupené testy firmám přispívají zdravotní pojišťovny, podniky, které dosud zaměstnance netestovaly, budou moci žádat o peníze až v březnu;
 • Zadávání údajů po jednom zaměstnanci;
 • Vydávání eNeschopenky bude automatizované prostřednictvím SMS pro zaměstnance o vystavení neschopenky a karantény (platná od data testu) + skrze SMS při příznacích lze jít rovnou na PCR (bez žádanky od lékaře);
 • Plně automatizované zakládání a zavírání eNeschopenky;
 • Vydávání eNeschopenky asynchronní podle kapacit ČSSZ může být až 24 h (očekávaný objem 50.000 denně, což odpovídá současné kapacitě ČSSZ, plánováno posílení vojskem);
 • Cizinci a zaměstnanci s více zaměstnavateli pravděpodobně spadnou do ručního zpracování na straně ČSSZ;
 • eNeschopenka a karanténa budou vystavovány k datu testu;
 • Den testu je „dnem nula“ karantény i eNeschopenky + následujících 5 dnů;
 • Testování ve firmách 2x/týdně nebo v intervalu 3-5 dnů;
 • očkovaní budou mít hrazených 5 PCR testů;
 • Pracovní karanténa se bude týkat jen zdravotníků a zaměstnanců v sociálních službách ve výjimečných případech (určí krajské hygienické stanice až ve chvíli, kdy to bude nezbytně nutné). Lidé v pracovní karanténě budou moci chodit do zaměstnání i v případě pozitivního testu za přísně stanovených podmínek.

 

Je třeba vyčkat a následně se řídit manuálem MZDr. avizovaným na 17. 1. 2022.

Leták ke stažení zde:
Pravidla testování zaměstnanců od 17. ledna 2022