novinky

Termín výměny SSL certifikátu je prodloužen do 10. 9. 2018

Finanční správa připomíná, že na příjmové straně systému EET dojde k výměně SSL certifikátu, kterým je zabezpečeno spojení mezi pokladním zařízením a příjmovou stranou EET. Důvodem výměny je ukončení činnosti certifikační autority GeoTrust (resp. všech certifikačních autorit firmy Symantec) a převod aktivit pod certifikační autoritu DigiCert.

POZOR: Změna se netýká certifikátů pro evidenci tržeb, které se generují při registraci poplatníka k EET(vydané CA EET prostřednictvím webové aplikace Elektronická evidence tržeb na Daňovém portálu) sloužících k autentizaci datových zpráv.

Funkčnost SSL certifikátů autority GeoTrust (od Symantec) nemůže být plně garantována po 13. 9. 2018 (termín určený dohodou společností Google a Symantec, kdy klientské programy mohou přestat původní certifikáty společnosti GeoTrust uznávat).

Termín, kdy Finanční správa přistoupí k výměně stávajícího SSL certifikátu za nový, je posunut na 10. 9. 2018. Výměna proběhne v ranních hodinách.

Pro zajištění správné funkčnosti spojení s příjmovou stranou EET musí být v pokladních zařízeních podporován nový kořenový certifikát DigiCert Global Root G2 jako důvěryhodný. Pokud uvedený kořenový certifikát nebude podporován jako důvěryhodný, nemusí se pokladnímu zařízení poplatníka po 10. 9. 2018 podařit navázat zabezpečené HTTPS spojení s příjmovou stranou systému EET.

Výrobcům a dodavatelům pokladních zařízení a software FS doporučuje, aby zkontrolovali funkcionalitu svých systémů a ujistili se tímto, že přechod na nový SSL certifikát bude pro jejich zákazníky bezproblémový.Podrobnosti k výměně certifikátu jsou zveřejněny na webu www.etrzby.cz na stránce Oznámení pro vývojáře(Technické podrobnosti a informace jsou uvedeny v sekci pro vývojáře).

Poplatníkům, kteří mají pochybnosti, zda jejich pokladní zařízení uznává certifikační autoritu Digicert a je připraveno na změnu, FS doporučuje, aby se ujistili u svého dodavatele.

Termín výměny byl původně plánován na 7. 8. 2018. Na základě žádostí dodavatelů pokladních zařízení došlo ke změně termínu tak, aby byl dán větší časový prostor na kontrolu a případné úpravy konfigurace, popř. aktualizaci pokladních zařízení.

Převzato z webu Finanční správy www.etrzby.cz

http://www.etrzby.cz/cs/novinky_Termin-vymeny-SSL-certifikatu-je-prodlouzen