novinky

Menší firmy nedisponují často dostatečným majetkem pro zaručení investičních úvěrů, proto je nezbytné posilovat úlohu ČMZRB, tvrdí AMSP ČR

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) v první polovině letošního roku poskytla malým a středním podnikatelům finanční podporu v objemu vyšším než 6,7 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 40 %. Na podporu ve formě záruky či zvýhodněného úvěru dosáhlo přes 3 200 českých podniků.