Termín výměny SSL certifikátu je prodloužen do 10. 9. 2018

Posted Posted in novinky

Finanční správa připomíná, že na příjmové straně systému EET dojde k výměně SSL certifikátu, kterým je zabezpečeno spojení mezi pokladním zařízením a příjmovou stranou EET. Důvodem výměny je ukončení činnosti certifikační autority GeoTrust (resp. všech certifikačních autorit firmy Symantec) a převod aktivit pod certifikační autoritu DigiCert. POZOR: Změna se netýká certifikátů pro evidenci tržeb, které se generují při registraci poplatníka k EET(vydané CA EET prostřednictvím webové […]