novinky

SOS útvar chrání malé firmy před útoky velkých korporací

Již více jak tři roky funguje speciální právní SOS útvar AMSP ČR, který řeší konkrétní zneužívání dominantního postavení velkých firem vůči malým podnikům a jiné systémové útoky na segment nejmenších podnikatelů. Drtivé vítězství malých dealerů v právních sporech s Hyundai, záchrana odborného učiliště před útokem veřejné školy, hromadné žaloby na šmejdy zneužívající tzv. telefonní seznamy pro firemní klientelu, aranžmá společné obrany firem zcizených přes bílé koně nebo rozkrývání šikanózních insolvencí jsou jen některé příklady náplně útvaru asociace, který funguje jako zprostředkovatel sporů, ale stejně tak spolupracuje se policií, státními zástupci a křiklavé případy i medializuje. Další náplní útvaru je rovněž prevence. Proto AMSP ČR uspořádala ve spolupráci s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže ČR seminář zaměřený na problematiku a dopady pravidel hospodářské soutěže do segmentu malého a středního podnikání. Zástupci úřadu se zaměřili především na praktické dopady a na názorných příkladech vysvětlili účastníkům nejen, jak se bránit proti zneužívání silnějšího postavení na trhu, ale také jakých kroků se vyvarovat, aby sami zákon neporušovali. Hospodářská soutěž a její pravidla jsou často vnímána jako velmi vzdálená oblast práva, kterou není třeba ztrácet čas. Účastníci semináře se však mohli přesvědčit, že se hospodářská soutěž a její regulace jsou každodenní součástí činnosti téměř všech podnikatelů. S ohledem na vysoké pokuty, které Úřad v rámci kontrol ukládá, a velmi často i neúmyslné souběžné páchání trestné činnosti, je velmi vhodné, aby se podnikatelé v této oblasti více vzdělávali. AMSP ČR proto bude s Úřadem i nadále spolupracovat a plánuje uspořádat další semináře v průběhu roku.