AMSP ČR souhlasí se změnami v EET, požaduje ale zvýšení hranice na 0,5 mil. ročně

Posted Posted in novinky

AMSP ČR vítá, že byly vyslyšeny její návrhy na zjednodušení EET, současně ale požaduje zvýšení limitu příjmů pro ty, kteří nemusí elektronicky evidovat, a to na 500 tis. Kč. AMSP ČR souhlasí s tzv. off-line verzí, s tím, že považuje  za správné, že malí podnikatelé budou mít možnost zvolit si do určitého obratu i papírové vykazování tržeb. […]