novinky

AMSP ČR souhlasí se změnami v EET, požaduje ale zvýšení hranice na 0,5 mil. ročně

AMSP ČR vítá, že byly vyslyšeny její návrhy na zjednodušení EET, současně ale požaduje zvýšení limitu příjmů pro ty, kteří nemusí elektronicky evidovat, a to na 500 tis. Kč. AMSP ČR souhlasí s tzv. off-line verzí, s tím, že považuje  za správné, že malí podnikatelé budou mít možnost zvolit si do určitého obratu i papírové vykazování tržeb.  Správným krokem je rovněž to, že si nebudou muset kupovat účtenky, ale dostanou je zdarma. Současně ale AMSP ČR nesouhlasí s hranici příjmů 200 tis. Kč hotovostních tržeb za rok a potvrzuje původní požadavek,  že pro vyvázání se z elektronické evidence by měla být stanovena hranice 500 tis., což odpovídá např. Rakousku.  Tento postoj promítne  AMSP ČR do připomínkového řízení.

Návrh vlády na snížení DPH na některé služby považuje AMSP ČR za správný krok, který pomůže podnikatelům ve stravovacích službách a některých oborech malého řemesla.