novinky

Budoucnost malých a středních podniků

Více než klíčových 3 000 osobností z oblasti z malých a středních podniků spolu s vrcholnými představiteli z oblasti politiky, společnosti, diplomacie a vědy se setkalo 1. 3. 2023 v Berlíně u příležitosti konference na téma „Budoucnost malých a středních podniků“, který organizuje německé sdružení BVMW. Konference a setkání se jako člen evropské asociace malých a středních podniků CEA-PME zúčastnila i AMSP ČR, kterou zastupoval předseda představenstva Josef Jaroš a člen představenstva Petr Milata.

Naši zástupci měli možnost se zúčastnit panelových diskusí, špičkových odborných panelů i neformální debat se zástupci podnikatelů a asociací. Ústředními tématy setkání byly zejména energetika, inflace, dodavatelské řetězce, digitalizace, dekarbonizace, demografické změny a nedostatek pracovníků a kvalifikovaných pracovníků pro středně velké firmy.

Fotografie z akce:Petr Milata, člen představenstva AMSP ČR (vlevo) a Josef Jaroš, předseda představenstva AMSP ČR (vpravo)