novinky

Analýza AMSP ČR: Obavy z trvalých dopadů krizí na český zahraniční obchod se nepotvrdily

Praha, 23. ledna 2023 – Krize posledních dvou let způsobené nejprve covidovou pandemií a pak ruskou agresí na Ukrajině hrozily, že trvale zasáhnou český zahraniční obchod. Obavy se však naštěstí nepotvrdily, jak ukazuje analýza Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

Zatímco do roku 2019 vývozy i dovozy v řadě let neustále dynamicky rostly, v roce 2020 došlo meziročně k dílčímu poklesu na 96,9 % ve vývozu a 96,2 % v dovozu.

„Výkon roku 2021 však již tento pokles překonal růstem vývozu na 111 procent a dovozu na 116 procent výkonu roku 2020,“ komentuje výsledky analýzy předseda představenstva AMSP ČR Josef Jaroš.

„V prvním pololetí 2022, přes dopady ruské agrese na Ukrajině a s tím souvisejících omezení obchodu s Ruskem, vzrostl vývoz o 14,1 procenta a dovoz o 11,4 procenta oproti prvnímu pololetí 2021. Za období tří čtvrtletí 2021 a 2022 se vývoz zvýšil o 14,4 a dovoz o 20,7 procenta,“ doplňuje Jaroš.

Stejné zboží, stejná teritoria
Analýza také dospěla k závěru, že zbožová ani teritoriální struktura českého zahraničního obchodu se v posledních letech v zásadě nezměnily.

Nejvýznamnějšími vývozními skupinami zboží jsou dopravní prostředky, motorová vozidla a jejich součásti a příslušenství, stroje a zařízení, počítače, elektronické přístroje, zařízení na automatické zpracování dat, telekomunikační přístroje, elektrická energie, čerpadla a léky.

Mezi nejvýznamnější položky českého dovozu se pak řadí stroje k automatickému zpracování dat, telekomunikační zařízení, díly a příslušenství k motorovým vozidlům, přístroje pro záznam a reprodukci zvuku a obrazu, elektrické přístroje, léčiva, ropa a zemní plyn.

Hlavním obchodním partnerem ČR zůstává Evropská unie s podílem na vývozu 84 % a na dovozu 60,5 % v roce 2021. Na velkou skupinu rozvojových zemí připadl nepatrný podíl 3,7 % ve vývozu a vyšší podíl 8,1 % v dovozu, na Rusko 1,9 % a Čínu 1,3 % ve vývozu a 3 % respektive 16,7 % v dovozu.

„Z tohoto pohledu zatím nedošlo k prakticky žádné výraznější diverzifikaci vývozů od zemí EU směrem do třetích zemí, která by byla pro českou ekonomiku žádoucí,“ připomíná členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová.

Trvale dominantním obchodním partnerem českého zahraničního obchodu je Německo. Mezi všemi zeměmi činí jeho podíl na českém vývozu 32,4 % a na dovozu 22,4 % v roce 2021. V dovozu patří významný podíl Číně (16,7 %).

Další země, jako Slovensko, Polsko, Francie nebo Rakousko, mají podíly na vývozu v rozmezí 8,1 % – 4,5 %, skupina států, mezi něž patří Čína, Polsko, Slovensko nebo Itálie, má podíly na dovozu v rozmezí 6,7 % – 4,2 %.

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ-2023-01-23-Analýza zahraničního obchodu ČR