novinky

BEZÚROČNÝ ÚVĚR NA ENERGETICKY ÚSPORNÉ PROJEKTY

Dovolujeme si vás informovat, že se Národní rozvojové bance, a. s. (člen AMSP ČR) podařilo společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu navýšit alokaci programu Úspory energie. Tento program je určený pro firmy, které uvažují o projektech vedoucích k úspoře energií. Zvýhodněné úvěry v programu Úspory energie napomáhají podnikatelům financovat projekty, jejichž cílem je právě úspora energie. Projekty mohou být realizovány kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy a musí být spolufinancovány komerčním úvěrem smluvního partnera NRB.

Jedná se o úvěrový produkt, který je zcela zdarma, tj. je bez poplatků s úrokovou sazbou 0 %.

Program je určen pro malé, střední a velké podnikatele, kteří působí v oblastech:

 • Zemědělství;
 • Zpracovatelský průmysl a stavebnictví;
 • Maloobchod a velkoobchod;
 • Doprava a skladování;
 • Cestovní ruch a stravování;
 • Energetika a další činnosti.

 

Kompletní přehled podporovaných činností najdete ZDE.


Výše úvěru: 500 tis.-60 mil. Kč


Výše úvěru: až 70, resp. 90 %

Bezúročný úvěr je poskytován až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu (u projektů do 3 mil. Kč). V ostatních případech až do výše 70 % a je zároveň vyžadováno spolufinancování komerčním úvěrem min. do výše 20 % způsobilých výdajů projektu.


Doba splatnosti; odklad splátek: až 10 let; 4 roky


Úroky a poplatky: 0 % a 0 Kč


Finanční příspěvek na posudek: až 250 tis. Kč

Společně se zvýhodněným úvěrem může být příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek na pořízení energetického posudku. Maximální výše finančního příspěvku je 80 % způsobilých výdajů, ne však více než 250 tis. Kč. Pozor – poskytovatel je oprávněn maximální výši omezit. Bližší informace naleznete v aktuální Výzvě.


Finanční příspěvek na úhradu úroku: až 4 mil. Kč

Současně se zvýhodněným úvěrem může být poskytnut příspěvek na úhradu úroku komerčního bankovního úvěru. Ten musí být účelově určen výhradně k úhradě nákladů projektu podpořeného zvýhodněným úvěrem. Výše vyplaceného příspěvku je max. 4 mil. Kč a zároveň nesmí přesáhnout 15 % podpořeného komerčního bankovního úvěru.


Na co ho můžete využít?

 • snížení energetické náročnosti podnikatelských budov (zateplení, výměna oken či dveří, rekuperace a další stavební práce směřující k úsporám energií);
 • modernizace rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách;
 • modernizace či výměna stávajících zařízení (např. kotle) na výrobu energie pro vlastní potřebu;
 • instalace kogeneračních jednotek;
 • pořízení a instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy);
 • modernizace či výměna zastaralého osvětlení budov a průmyslových areálů za moderní a efektivní systémy;
 • zavedení systémů měření a regulace energie;
 • využití odpadního tepla z výrobních procesů;
 • nahrazení energeticky náročných výrobních strojů (včetně mobilních, např. stavebních strojů a techniky) a zařízení úspornější technologií;
 • akumulace elektrické energie.

 

Příjem žádostí je ale pouze do 30. 9. 2023.

Více informací naleznete ZDE.


KONTAKT

V případě dotazů neváhejte kontaktovat energetické experty z programu ELENA (tel.: 773 770 517), kteří Vám pomohou energeticky úsporný projekt připravit, případně pobočky napřímo (Plzeň, Praha, České Budějovice, Hradec Králové, Brno, Ostrava), kde se Vám budou věnovat obchodní pracovníci NRB.


 

NRB

www.nrb.cz