novinky

LEX železářství může zbavit podnikatele nesmyslných poplatků

Ve třetím čtení se bude Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na své nadcházející 41. schůzi zabývat vládním návrhem zákona, který reaguje na aktuální situaci na poli ochrany autorských práv v kontextu celé Evropské unie.

Návrh v mezidobí prošel také Výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP. Ten projednal i pozměňovací návrhy, které byly podány. K těm nejvýznamnějším patří pozměňovací návrh poslanců Jakuba Michálka (Piráti) a Šimona Hellera (KDU-ČSL).

Jejich pozměňovací návrh upoutal oprávněnou pozornost a vysloužil si název „Lex Železářství“. Ve stručnosti jej lze charakterizovat tak, že hudební produkce v malých provozovnách, která není provozována za účelem výdělku, se nově nebude považovat za takzvané „zpřístupňování díla“.

Navrhovaná úprava, kdy „Za provozování rozhlasového a televizního vysílání se podle § 18 odst. 3 nepovažuje zpřístupňování díla pro úzký okruh osob, jestliže toto zpřístupnění je nahodilé a nezávislé na přání příjemců a není výdělečné povahy“ podle předkladatelů velmi usnadní podnikání celé škále podnikatelů, a to zejména v segmentu malých a středních podniků.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR se s tímto výkladem ztotožňuje. Rozhlasové a televizní přijímače jsou běžnou součástí vybavení provozoven všeho druhu. Vysílání obsahu, který zprostředkují, ale rozhodně není vysíláním za účelem zisku!  Odvádění dosud vyžadovaných poplatků je tak pro podnikatele zbytečným nákladem.

Proto podporujeme uvedený pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 31).