novinky

Indická delegace na AMSP ČR

Vedení asociace přijalo početnou delegaci indických podnikatelů ze svazového státu Tamil Nadu, kteří jsou sdružení v Jihoindické obchodní a hospodářské komoře (SICCI). Návštěvu organizoval náš honorární konzul z Chennai, pan R. M. Arun, který je současně prezidentem uvedené komory SICCI. Delegaci vedl ministr pro malé a střední podniky vlády Tamil Nadu, pan T. M. Anbarasan. Jižní Indie je vysoce průmyslová oblast s rozvinutým automobilovým, leteckým a IT průmyslem. Indická delegace projevila zájem o setkání s vedením AMSP ČR za účelem navázání případné spolupráce mezi SICCI a Asociací a u příležitosti této návštěvy bylo podepsáno Memorandum o porozumění.

Fotografie za setkání: