novinky

AMSP ČR spolupracuje na projektu Strive Czechia

Strive Czechia představuje komplexní přístup k překonávání hlavních bariér rozvoje pro malé podniky (primárně do 10ti zaměstnanců) v České republice. AMSP ČR je partnerem tříletého projektu Strive Czechia. 


Pomáháme drobným podnikatelkám a podnikatelům růst a uspět
ve světě digitální ekonomiky.


V rámci tříletého projektu:

  • Společně s partnery vybudujeme komplexní digitální místo podporující skupinu drobných podnikatelů v Česku – interaktivní webovou platformu, skrze kterou získají podnikatelky a podnikatelé přístup k relevantním informacím, digitálním nástrojům i kvalitnímu mentoringu a rozvoji.
  • Společně s partnery z finanční sféry vyvineme produkty speciálně upravené pro potřeby malých podniků v Česku.
  • Naformujeme a podpoříme potřebné systémové změny, sdílení a přenos zkušeností a lepší fungování a komunikaci ekosystému, který podporuje podnikatelského ducha a úspěch v České republice. Demystifikujeme a zpřístupníme užitečnou digitalizaci i pro malé podniky. Zohledníme specifické potřeby žen ve vedení.

Proč?
• Češi jsou podnikavý národ;
• Až 94 % podniků v České republice má méně než 10 zaměstnanců;
• Malé podniky jsou jedním z nejdůležitějších článků udržitelné české ekonomiky;
• Ženy jsou důležitou skupinou v jejich vedení, denně usilují o úspěch a zajištění sebe i svých rodin. Přesto jsou v oficiálních strategiích stále často opomíjen a naráží na překážky;
• Větší pozornost je věnována velkým a středním podnikům, které však mají kapacity.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

 

Kontakty:

Katarína Klamková
ředitelka CARE Česká republika
katarina.klamkova@care.cz
+420 608 820 637

Alena Nessmithová
asistentka, Strive Czechia
alena.nessmithova@care.cz
+420 608 820 637

CARE Česká republika
www.care.cz