Otestujte své finanční zdraví

Posted Posted in novinky

Připraveným štěstí přeje! S cílem podpořit úsilí o překonání nepříznivých ekonomických dopadů koronavirové krize v letech 2020-2021, inflace a růstu cen energií na malé a střední podniky v Česku se AMSP ČR dohodla s Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT spolupracovat na realizaci projektu „Finanční zdraví MSP“. Cílem je podpořit formou ekonomického výzkumu podmínky pro upevnění finanční stability […]