novinky

AMSP ČR požaduje krizový scénář vlády k dodávkám plynu

V souvislosti se stoupající nervozitou kolem dodávek plynu zaslala dnes AMSP ČR dopis předsedovi vlády Petru Fialovi s výzvou o urychlené představení krizového scénáře, který se bude týkat nejen velkých průmyslových podniků, ale i malých a středních firem, které jsou navázány do celého řetězce. Podnikatelům není dosud známo, jakým způsobem bude vláda a MPO postupovat v případě výpadku plynu. Naléhavě žádáme o zahájení krizového řízení ze strany vlády a představení krizového plánu. Připomínáme, že na velké průmyslové podniky je navázáno obrovské množství malých a středních firem jako subdodavatelů, kde většina je naprosto vyčerpána po dvouletém covidovém období, následným skokovým zvýšením cen materiálů, současnými enormními cenami energií a někteří i ztrátou trhů kvůli válce na Ukrajině. Stále nejsou známy žádné kroky a opatření vlády k jejich ochraně a plánu řešení. Nabízíme své odborníky do pracovních týmů, kteří jsou ochotni napomoci nalézt a připravit společně s vládou krizový plán.