novinky

Výzva proti limitaci podpory dle velikosti podniků v rámci Národního plánu obnovy

Výzva byla zaslána níže uvedeným institucím:

Andrej Babiš, předseda vlády v demisi
Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu
Petr Fiala, designovaný předseda vlády
Jozef Síkela, kandidát na ministra průmyslu o obchodu

 

Vážený pane předsedo vlády, vážený pane designovaný předsedo vlády, vážený pane ministře, vážený pane,

v nejbližší době by měly být zveřejněny první výzvy z Národního plánu obnovu (NPO) zaměřené
na obnovu ekonomiky zejména v oblastech bezemisní energetiky, cirkulární ekonomiky, digitalizace,
školství, výzkumu, vývoje a inovací. Na čerpání prostředků z tohoto plánu do roku 2023 zbývají pouze
dva roky a nejpozději do konce roku 2026 musí být podpořené projekty dokončeny, některé i dříve.
S ohledem na potřebu efektivního plnění cílů jednotlivých komponent a na nutnost úspěšně vyčerpat
prostředky z NPO ve velmi krátkém čase je klíčové zapojení všech tržních hráčů bez ohledu na jejich
velikost.

S vědomím nutnosti maximalizovat využití evropských prostředků pro všechny zájemce, my níže
podepsaní zástupci průmyslu, zájmových sdružení na podporu bezemisní energetiky, územních
partnerů, Vás žádáme o zachování možnosti, aby i velké podniky byly zařazeny jako způsobilý příjemci
v rámci jednotlivých výzev NPO. Tedy aby NPO bylo spuštěno bez dalších limitací a tak, jak bylo
schváleno vládou a Komisí. Současně plně chápeme a podporujeme záměry na větší podporu malých
a středních podniků. Nesouhlasíme však s tendencemi k úplnému vyloučení velkých podniků,
bez jejichž aktivního zapojení bude transformace českého hospodářství v oblastech jako bezemisní
energetika, digitalizace či doprava, jako jednoho z cílů programu NPO, ohrožena.

 

V Praze, dne 13. prosince 2021

Výzva ke stažení zde:
211210_Výzva_VP_final