novinky

Testování zaměstnanců od 22. 11. 2021

Ve spolupráci AMSP ČR se Svazem průmyslu a dopravy ČR předáváme následující informace.

Připravili jsme pro vás přehledné shrnutí mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které nařídilo povinnost testování ve firmách, a to včetně jeho změn. Zahrnuli jsme do něj také klíčové body výkladového stanoviska ministerstva práce a sociálních věcí, které zpřesňuje některé právní nejasnosti ohledně povinného testování zaměstnanců ve firmách. Dokument naleznete na ZDE.

Dlouhodobě upozorňujeme a vyzýváme ministerstvo zdravotnictví, aby části mimořádných opatření, která se týkají firem, konzultovalo s ministerstvem práce a sociálních věcí. Protože zaměstnavatelé i zaměstnanci potřebují právní jistotu, že protiepidemická opatření jsou v souladu s platným pracovním právem.

I když ministerstvo zdravotnictví už s MPSV spolupracovalo, znění aktuálního mimořádného opatření stále není ideální. Je velmi pravděpodobné, že opět dozná změn. Pro nás zaměstnavatele je však důležitý výklad MPSV, který je veřejně dostupný.

S oběma ministerstvy jsme v úzkém kontaktu a na přípravě dalších mimořádných opatření jsme připraveni spolupracovat.

Více informací zde:
povinnosti_zamestnavatelu_a_zamestnancu_a_aktualne_platna_mimoradna_opatreni_2021_12_10