novinky

Vyhlášení programu Obchůdek 2021+

Ve středu 4. srpna 2021 vyhlašuje MPO výzvu nového programu Obchůdek 2021+, jehož cílem je podpora malých venkovských prodejen v obcích do 1 000 obyvatel.

V těchto obcích bohužel ubývají obchody, snižuje se tak obchodní obslužnost vesnic, a zároveň často obchody přestavují poslední místo setkávání lidí. Proto bude MPO těmto prodejnám částečně financovat jejich provozní náklady, a to včetně případných poplatků za platební terminály. MPO se tak stává v segmentu venkovských obchůdků finančním partnerem projektu Česko platí kartou.

Cílem tohoto programu je poskytnout krajům dotaci (mimo území Hl. města Prahy) za účelem úhrady finanční podpory, kterou kraj poskytne vybrané maloobchodní prodejně v obci, na jejímž území je jedna maloobchodní prodejna. Jedná se tak o udržení provozu maloobchodu v obci do 1 000 obyvatel, nebo v obci do 3 000 obyvatel, jejíž místní části mají méně než 1 000 obyvatel. Dotace je určena na snížení provozních výdajů maloobchodních prodejen. Maximální dotace pro kraj je 3 000 000,- Kč za rok. Příslušný Kraj vyhlásí „Program na podporu provozu venkovských prodejen“, který bude v souladu s cíli programu OBCHŮDEK 2021+ a jeho výzvou. Ministerstvo průmyslu a obchodu může také stanovit spolufinancování tohoto programu příslušným krajem, kde se prodejna nachází. Program podpory je schválen na období let 2021 až 2025. Program Obchůdek 2021 byl vládou schválen dne 28. 6. 2021.

  • Příjem žádostí krajů probíhá od 4. srpna 2021 do 29. října 2021
  • Maximální dotace pro kraj je 3 mil. Kč.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodů uvítá, pokud kraje použijí i své finanční prostředky na navýšení rozpočtu Programu.

Program je zaměřen na dotační podporu těchto provozních nákladů/výdajů prodejen:

  • Mzdy prodavačů/prodavaček a dalšího případného personálu prodejny
  • Nájem za objekt prodejny vč. poplatků za energie
  • Poplatky za telefony či internet
  • Poplatky za platební terminál (poplatky za pronájem platebního terminálu či za jednotlivé uskutečněné transakce)

 

  • Při podání žádosti stačí kromě základních identifikačních informací doplnit pouze přílohu č. 1 Výzvy (Potvrzení k respektování základních podmínek Programu Obchůdek 2021+)
  • Podání žádosti i její hodnocení probíhá v systému AIS MPO

 

Další detailní informace včetně oprávněných žadatelů, způsobilých výdajů
apod. zde: https://www.mpo.cz/obchudek2021