novinky

Jak řešit raketový růst cen vstupů do výroby?

České malé a střední podniky čelí největší skokové změně v obchodních vztazích od sametové revoluce. Během dvou měsíců zdražily vstupní materiály do výroby o 100 – 200 %, některé materiály nejsou dostupné vůbec. Firmy mají velké potíže dodržet smlouvy a termíny, zakázky jsou ztrátové, některé projekty se zastavují zcela, takže očekávané oživení se konat nebude.

Všichni podnikatelé čekali na rozběhnutí obchodu v období post-Covid. Investovali do přežití nemalé prostředky – ponechali si zaměstnance, investovali do marketingu “na dálku přes zavřené hranice”, a jakmile se kola rozeběhla, firmy bohužel zjistily, že nastartování dodavatelském sektoru je pomalé. Nájezdu produkce brání technické limity, dále limity organizační, kdy dodavatelské řetězce jsou velké neflexibilní korporáty, a dalším jevem je paralelní raketové zvedání cen v okamžiku rozkolísání trhu. Někteří dominantní dodavatelé jednoduše využili situace změny trhu. České malé a střední firmy se setkávají čím dál častěji s tím, že přednost v dodávkách mají firmy ze zemí, kde sídlí mezinárodní korporace.

„Výsledek v případě naší středně velké společnosti je, že má během 2 měsíců vstupní materiály dražší v těch největších položkách o 100 – 200 %. K tomu se posunuly termíny dodání v řádu týdnů až měsíců. Musíme ihned zajišťovat rezervace na materiály na 6 měsíců až 1 rok dopředu,“ komentuje současnou situaci Libor Musil, místopředseda představenstva AMSP ČR a majitel rodinné firmy LIKO-S a.s. Slavkov u Brna.

Situaci dokresluje Evžen Reitschläger, místopředseda představenstva AMSP ČR a jednatel společnosti METALKOV s.r.o. z Vlašimi: „V současné chvíli chybí materiál na zhotovení výrobku. V některých případech extrémní nárůstu cen vstupních materiálů vede k zákaznickému rozhodnutí projekty zastavit. Náš zákazník z USA v polovině září zastavuje projekt právě z důvodu extrémního nárůstu ceny oceli, neboť v tomto případě činí 85 % hodnoty výrobku.“

Zakázky, které firmy nemohou cenově již změnit, jsou nyní ztrátové a firmy utrácejí velké množství energie, času a peněz na vyjednávání se zákazníkem okolo změny cen už nabídnutých a nasmlouvaných projektů. Na rozdíl od dominantních dodavatelů vstupních materiálů mají české malé a střední firmy mnoho konkurentů a nemohou si příliš diktovat. Navíc skokové navýšení cen některé projekty zcela zastavuje, takže očekávané oživení se konat nebude. Je to jednoduchý princip – pokud nyní musí firmy zvýšit ceny jejich produktů ze dne na den o cca 50 %, potom si jich zákazníci koupí méně. Klesne obrat, zvýší se inflace a sníží se hodnota firemních produktů.

S ohledem na to, že tyto starosti nemají v Číně a v podstatě ani v USA, ale týkají se převážně Evropy, vyvolává tato situace u českých i evropských podnikatelů otázky, zda nás nechce někdo „vyhladovět“. Nicméně si s touto situací musí české firmy poradit a dobu překonat, neboť časem se nabídka a poptávka srovná. Smutný závěr z toho je, že po covidu to bude další rána pro naše firmy. Jde o největší skokovou změnu v obchodních vztazích od sametové revoluce.

„Je důležité zmínit, je, že současný růst cen výrobků se v žádném případě nepromítá do růstu profitu firem, ty zůstávají na stejné výši, případně mohou i klesat při takto rozkolísaných cenách komodit,“ uvádí Pavla Břečková, místopředsedkyně představenstva AMSP ČR a spolumajitelka strojírenské firmy AUDACIO a.s. z Moravy, a dodává: „Obecně bude dopad na náš trh poměrně výrazný, protože většina hodnoty zdražení vstupů je odváděna mimo ekonomiku ČR – suroviny jsou totiž zpravidla zahraniční provenience. Tím dochází k vysávání finančních zdrojů naší ekonomiky.“

Jak tuto situaci překonat? Tak vysoká nerovnost v dodavatelských vztazích (zdražení o desítky procent za pár týdnů a nedostupnost některých materiálů) se dá překonat buď defenzivním postojem – tedy „přečkáme to a absorbujeme ztráty“) nebo ofenzivním řešením jak směrem k zákazníkům (změny prodejních cen), tak směrem k dodavatelům (nákupy ve větším množství za lepší ceny). Firmy využívají všechny tyto přístupy, ale vždy v tom hrají roli peníze. Finance jsou krev byznysu a bez nich to nejde. Firmy potřebují cash.

AMSP se snaží najít pomoc pro firmy postižené zdražením vstupních materiálů. Hospodářství se nachází v období rekonvalescence z koronavirové doby. Než se plně roztočí všechna kola byznysu a vyrovná se nabídka s poptávkou, dochází k dramatickému zdražení vstupních materiálů a k prodlužování dodacích lhůt.

„Řada malých a středních firem ale neví, že je zde k dispozici velmi výhodné financování od ČMZRB ve formě programu COVID III a COVID Invest, ale i dalších našich produktů, které mohou být klíčem k řešení. Podpora z těchto programů může být zvýhodněné financování provozního financování, tedy zvýšení skladových zásob a objednávání materiálů ve větších objemech,“ říká Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Viz: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/

Podporu ze záručního programu COVID III (Program) budou moci čerpat podnikatelé nově také na projekty investičního charakteru, to znamená např. na nákup strojů, zařízení, technologií, licencí, softwarů, nemovitostí apod. Tuto úpravu připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Českou bankovní asociací a zástupci komerčních bank. Aktualizovaný program COVID III – úprava „Invest“ byl 30. června 2021 zveřejněn na webu ČMZRB a MPO. Díky tomu banky poskytují podnikatelům do 250, resp. 500 zaměstnanců doposud pouze provozní úvěry se zárukou až do výše 90 %, resp. 80 % jistiny úvěru. Nyní ale již mohou podnikatelé získat v rámci tohoto programu také investiční úvěr se zárukou ČMZRB. Hlavním smyslem programu COVID III je motivovat komerční banky, aby i navzdory nepříznivé době neomezovaly úvěrování podnikatelského sektoru, a dodat tak trhu potřebnou likviditu. V roce 2020 se tak i díky tomuto programu podařilo odvrátit riziko tzv. credit crunch, zjednodušeně riziko poklesu nabídky podnikatelských úvěrů, uvádí Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Viz: https://www.cmzrb.cz/podnikatele-jiz-mohou-zadat-o-investicni-uvery-v-programu-covid-iii/

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ-2021-07-07-Růst cen vstupů do výroby