novinky

Digitalizace se stává tématem malého podnikání

Rok digitálního podnikání 2019 bude hlavní podnikatelská aktivita příštího roku. Vyhlašovatelem je opět AMSP ČR a navazujeme tím na Rok řemesel 2016, Rok venkova 2017 a probíhající Rok rodinného podnikání 2018. Jak uchopit obchod 4.0, řemeslo 4.0, služby 4.0, výrobu 4.0 financování 4.0 nebo třeba farmy 4.0? Chytrá řešení, internet věcí, satelitní systémy, průmyslové roboty, agriboty, dobytek s čipy, elektronické sociální služby, to vše jsou aktivity, kterými již začínáme v asociace žít a se kterými jsem připraveni v nebývalé míře seznámit v příštím roce malé podnikatele v každé obci. Současně mapujeme mezi našimi členy připravenost na období 4.průmyslové revoluce. Za tím účelem jsme  provedli průzkum, který vedení AMSP ČR poté jako reprezentant malého a středního podnikání v ČR prezentovalo na výročním setkání v Budapešti, přičemž výsledky se porovnávaly se všemi hlavními zástupci malého a středního byznysu z Visegrádské čtyřky. Zjištění ze všech těchto zemí a závěry z nich vyvozené předkládáme v kompletní verzi, přičemž výsledky za Českou republiku naleznete na str. 9-10 materiálu.