novinky

Od doby krize přibylo desetinásobně více podnikatelek než podnikatelů

Počet podnikatelských právnických i fyzických osob dosáhnul v České republice v minulém roce rekordních čísel. Zatímco počet podniků a živnostníků na vedlejší činnost roste trvale, počet OSVČ v činnosti hlavní roste poprvé od doby světové krize. Hlavní podíl v příznivých statistikách přitom drží ženy v podnikání, jejichž počet od roku 2011 vzrostl vůči mužům desetinásobně. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) vydávají aktuální srovnávací analýzu mezi podnikateli a podnikatelkami.

Analýza ukazuje, že počet právnických osob roste průběžně, ke konci minulého roku jich bylo 458.407, což je rekordní meziroční nárůst o téměř 21.000 firem.  Z pohledu všech aktivních OSVČ dochází čtvrtým rokem za sebou rovněž k jejich nárůstu, přičemž ke konci r. 2017 jich bylo již 991.444, což je meziroční nárůst o více jak deset tisíc živnostníků. Poprvé za sedm let přitom dochází k růstu OSVČ v činnosti hlavní, a to celkově na 582.226, tj. o více jak 4.400 podnikatelů.

Zásadní roli na pozitivním trendu mají ženy v podnikání. Za posledních šest let (2011-2017) byl absolutní nárůst počtu žen podnikatelek 54.063, zatímco u podnikatelů byl nárůst jen desetinový, a to 5.541. V posledním sledovaném roce (2016-2017) by absolutní nárůst počtu žen podnikatelek 7.858, zatímco mužů podnikatelů přibylo 5.734.

Analýza ukazuje, že na jednoho muže v roce 2017 připadalo v průměru 1,5 živnostenských oprávnění, na jednu ženu to bylo 1,3 oprávnění.

Zatímco u mužů je živnost volná zastoupena přibližně polovinou, u žen to jsou dvě třetiny. Stejně tak ženy mají dvojnásobně větší podíl vůči mužům ve vázané činnosti. Naopak u mužů je třetinově zastoupena živnost řemeslná, zatímco u žen je to jen 16 %.

Nejvíce mužů podniká v jihovýchodní oblasti ČR, následuje Praha a oblast severovýchodní. Region s největším nárůstem mužů od r. 2009 je Praha, kde je čistý přírůstek podnikatelů 15.985. Region s největším poklesem počtu podnikatelů od r. 2009 je Severozápad, kde je pokles podnikatelů o 3.430.

Nejvíce žen podniká v Praze, následuje jihovýchodní a severovýchodní oblast. Region s největším nárůstem podnikatelek od r. 2009 je Praha, kde je čistý přírůstek podnikatelek 22.059. Žádný region nevykazuje v případě podnikatelek od r. 2009 pokles jejich počtu.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR k tomu uvádí: “Posledních šest let jsou ženy v zakládání nových živností o řád aktivnější než muži. Drobné služby, malý obchod, poradenství nebo vzdělávací podnikatelská činnost se začíná stávat doménou začínajících podnikatelek, které se prosazují na bázi důslednosti, zdravé rafinovanosti a nadšením pro věc. Hlavním důvodem vstupu žen do podnikání je jednak snaha o vlastní nezávislost a vyváženost rodinných příjmů, řada z nich ale začíná podnikat, protože jim zaměstnavatel neumožní pružnější pracovní dobu, například po mateřské.“

 „Od roku 2013 postupně sleduji mezi ženami nejenom větší zájem o podnikání, ale zároveň také větší sebevědomí a jistotu, se kterou do podnikání vstupují. Věřím, že osvěta podpory podnikání celkově, ke které dochází díky státním i soukromým subjektům, pomáhá v začátcích i ženám, které několik let váhaly. Další velkou podporou žen podnikatelek by mohlo být ještě větší prostor pro vzájemné sdílení nejenom zkušeností ale konkrétních obchodů a zakázek,“ dodává závěrem z praxe Eva Čejková Vašková, zakladatelka ŽENY s.r.o. a členka dozorčí rady AMSP ČR. 

Projekt Podnikavá žena funguje od roku 2013 a od té doby mediálně i finančně podpořil stovky žen, které našly odvahu a pustily se do podnikáníVíce než 10 000 registrovaných podnikavých žen na webu Podnikavá je zároveň největší webovou platformou pro podnikavé ženy v České republice. Ženy se přitom nemusí setkávat jen online, součástí projektu jsou i pravidelné offline networkingové a vzdělávací akce.