novinky

Konsolidační balíček je ubohý hon na drobné podnikatele

Praha, 11. května 2023 – Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) vnímá nutnost a povinnost vlády ČR reagovat na neudržitelný stav veřejných financí, respektive deficit státního rozpočtu. Avšak opatření, která dopadají zejména na malé a střední firmy a živnostníky považujeme za neefektivní nebo přímo škodlivé a podvazující ekonomický růst. Naopak zcela v návrzích postrádáme prorůstová opatření a skutečné a zásadní zjednodušené celého podnikatelského prostředí, což každý podnikatel v okamžiku zvyšování daní a „utahování opasků“ oprávněně předpokládá.

ZVÝŠENÍ ODVODŮ OSVČ
Stanovisko AMSP ČR je nadále konzistentní. Nečerpání sociálních benefitů v průběhu aktivního života, což je často případ OSVČ, je současně velmi významným příspěvkem do systému. Na živnostníky tak rozhodně nikdo nedoplácí. Odmítáme nepodložené informace, že živnostníci hromadně „přepadají“ z důvodu nízkých důchodů do systému dávek a státních podpor.

Navrhované změny naruší křehkou rovnováhu mezi odvodovou stránkou věci na jedné misce vah a břemenem spojeným s podnikáním na druhé. Oni totiž podnikatelé (OSVČ) na penězích, které jim stát nesebere, „nesedí“. A už vůbec je nevyvádějí pomocí dividend a dalších nástrojů do zahraniční, jak se stalo v určitých sektorech běžné. Živnostník bude utrácet doma a pomůže tak vlastní ekonomice. Odmítáme srovnávání OSVČ se zaměstnanci a vykopávání příkopů mezi těmito dvěma skupinami! OSVČ na rozdíl od zaměstnance nemá nárok na ošetřovné člena rodiny, na nemocenskou, mateřskou dovolenou, na stravenky, daňovou uznatelnost odvodů, proplácení dnů dovolené apod.

ZVÝŠENÍ KORPORÁTNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ A OMEZENÍ DOHOD O PROVEDENÍ PRÁCE
Ačkoliv krátkodobě může toto opatření přinést zvýšený příjem státu, z dlouhodobého hlediska jej považujeme za škodlivý a „podvazující“ ekonomický růst a konkurenceschopnost našich firem, které již dnes jsou zatížené obrovskými náklady na „práci“ a nyní budou čelit i zvýšení daně z příjmů.

Pracovnímu trhu ani firmám rovněž nijak neprospějí další zásahy do dohod o provedení práce, jejichž využití fakticky likviduje zákazem kumulace a nutností evidence, o další administrativě pro podnikatele nemluvě.

Podnikatelé očekávají především snahu o zjednodušení pracovněprávní agendy, a nikoliv vymítání veškerých modelů mimo klasických, a v ČR pro zaměstnavatele velmi nákladných, pracovních poměrů.

ZRUŠENÍ DAŇOVÉ VÝHODY ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ
Považujeme návrh zrušení podpory volnočasových benefitů za tvrdou ránu malým a středním podnikům. Bez daňového zvýhodnění si benefity nebudou moci dovolit poskytovat, což poškodí jak jejich zaměstnance, tak podniky samotné. Malé a střední podniky měly v benefitech jedinou možnost, jak čelit při náboru pracovníků nadnárodním korporacím, které vysávají trh práce, a i o tuto malou výhodu nyní přijdou. Stát počítá s tím, že zrušením podpory benefitů uspoří 1,4 miliardy Kč. Nicméně přes 90 % zaměstnavatelů avizuje v tomto případě benefity zcela zrušit, tedy se žádné dodatečné daně nevyberou.

Zrušení podpory zaměstnaneckých benefitů dopadne na poskytovatele služeb v oblasti zdraví, sportu, kultury nebo třeba na cestovních ruch. Jedná se především o malé firmy, pro které představují prostředky z benefitů zásadní zdroj příjmů. Dojde tím ke snížení tržeb v ekonomice, a zrušení podpory benefitů tak bude mít naopak negativní dopady na příjmy státního rozpočtu.

ZVÝŠENÍ DPH NA PIVO
Restaurace a hospody tvoří vitální prvek společenské a ekonomické infrastruktury menších měst a obcí ČR. Nelze proto na tento segment nahlížet pouze optikou „škodlivé“ konzumace piva. Jsme přesvědčeni, že úvaha státu, že změna v sazbě DPH povede k vyšším příjmům, případně, že takto omezí nadužívání alkoholu, je mylná.

AMSP ČR proto nesouhlasí s růstem sazeb DPH v gastronomii a žádá o zachování stávajícího stavu, případně alespoň o dvouleté přechodné období, aby provozovatelé, vyčerpaní předchozími krizemi, měli prostor na změnu adekvátně reagovat.

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ AMSP ČR 2023_05_11_Konsolidační balíček