novinky

S kritikou jsme uspěli

Rádi bychom informovali členy AMSP ČR a další podnikatele, že poté, co byly ze strany AMSP ČR medializovány diskriminační podmínky dotací z programu Aplikace v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, přistoupilo Ministerstvo průmyslu a obchodu k jejich úpravě. Spodní limit pro podání žádosti byl snížen z pěti na dva miliony korun, což lépe odpovídá potřebám malých a středních podniků. Termín vyhlášení výzvy se tím ovšem posunul na 15. srpna 2022.

Text naleznete zde:
https://josefjaros.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=790008