novinky

AMSP ČR se stala členem European Entrepreneurs CEA-PME

Dovolujeme si Vás informovat, že se AMSP ČR stala členem European Entrepreneurs CEA-PME (Confédération Européenne des Associations de Petites et Moyennes Entreprises).Jedná se o největší obchodní konfederaci dobrovolně sdružených malých a středních podniků (MSP) se sídlem v Bruselu. Členská základna je složena z 27 evropských asociací s více než 2,4 miliony podniků, které zaměstnávají přes 20 milionů lidí. Kromě toho udržuje vztahy s 15 partnerskými asociacemi v Evropě, Americe, Africe, Asii, Austrálii a na Novém Zélandu.

Konfederace monitoruje politické diskuse v Bruselu a spolupracuje s evropskými tvůrci politik, aby zajistila, že malé a střední podniky mohou mít prospěch z legislativního rámce, který odpovídá jejich potřebám. Své aktivity a cíle opírá o klíčové pozice vyvíjené ve spolupráci se svými členy.

Kromě toho je European Entrepreneurs součástí několika projektů, které vyvíjejí nástroje pro malé a střední podniky a pomáhají jim v různých aspektech jejich podnikání. V rámci těchto projektů byla vyvinuta SME2B = platforma pro mezipodnikové sítě pro malé a střední podniky, která konfederaci pomůže najít nové obchodní partnery a partnery pro projekty EU v celé Evropě i mimo ni.

V Bruselu dne 12. července 2022 proběhla oslava 30. výročí konfederace, které se zúčastnilo více než 100 hostů včetně vysokých evropských politiků, ředitelů asociací a podnikatelů.

Mezi hlavními řečníky vystoupil Antonio Tajani, předseda Komise pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu; Nicola Beer, místopředseda Evropského parlamentu; Stefano Mallia, předseda skupiny zaměstnavatelů EHSV; Hospodářský výbor jehož členem je Maurizio Casasco zastupující Confapi, Cècile Billaux z GŘ pro mezinárodní partnerství a mnoho dalších zástupců z generálního ředitelství Komise.

Fotografie:

vlevo: Karel Dobeš, místopředseda představenstva AMSP ČR,
uprostřed: Markus Jerger, co-president European Entrepreneurs CEA-PME and  Chairman of BVMW,
vpravo: Josef Jaroš, předseda představenstva AMSP ČR