novinky

AMSP ČR s dalšími zástupci firem vyzývají vládu k okamžitému řešení neudržitelného nárůstu cen elektrické energie, plynu a pohonných hmot

Praha, 20. 4. 2022  

Zástupci podnikatelské veřejnosti vyzvali v dopise Vládu ČR, aby přijala okamžité řešení neudržitelného nárůstu cen elektrické energie, plynu a pohonných hmot v podobě jejich zastropování. Vlády v okolních zemích podle signatářů dopisu situaci řeší, ale česká vláda nečiní v tomto žádné konkrétní a rychlé kroky.

Firmy upozorňují, že tuto situaci po covidovém finančním vyčerpání rezerv nejsou schopny ustát další měsíce. Zvažují proto uzavření provozů a ukončení činnosti. Situaci je třeba řešit okamžitě, než se projeví tragickým nárůstem nezaměstnanosti a ztrátou výkonnosti celé ekonomiky.

„Požadujeme zastropování, ale chápeme, že pro některé firmy a domácnosti to nemusí stačit. Pro tyto případy by měla vláda použít systém energetických poukázek financovaných ze zisků společnosti ČEZ, nad kterou má stát většinovou kontrolu,“ uvádí se v dopise, který vládě společně zaslaly Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, iniciátor výzvy, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Asociace hotelů a restaurací ČR, Svaz pekařů a cukrářů v ČR, Společenstvo uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, Rybářské sdružení České republiky, Cech topenářů a instalatérů ČR, Cech českých vinařů, Česká unie cestovního ruchu a Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů.

Státní rozpočet by mohl v případě, pokud by vláda k takovým krokům nepřikročila, významně prodělat, varují podnikatelé. Zejména malé a střední podniky, zdaleka největší zaměstnavatel v zemi, by byly nuceny propouštět, a stát by přišel o daň z příjmů. Chudší obyvatelstvo se bude snažit šetřit, čímž se vybere méně na DPH a spotřebních daních. To vše bude největší ranou zejména na venkově, kde alternativní zaměstnavatelé neexistují, a snížená spotřeba řetězově dále ohrozí další regionální podniky. Zvýší se tak tlak na migraci do velkých měst. To však ještě dále zvýší tlak na ceny tamních nemovitostí, čímž zchudne a sníží spotřebu i velkoměstské obyvatelstvo, a situace se bude dál řetězově zhoršovat.

Energie stojí úplně na počátku všech řetězců, proto zastropování jejich cen umožní šířit úlevu do celé ekonomiky podél stejného řetězce, upozorňují podnikatelé.

V případě elektřiny i plynu jsou podniky na rozdíl od domácností mnohem méně chráněny fixními kontrakty a mnohem více exponovány tržním cenám. Ty u plynu vzrostly ještě více než u elektřiny. Zatímco za uplynulý rok vzrostla tržní cena elektřiny zhruba třikrát a rostla postupně, u plynu je na čtyřnásobku již od loňského září, a krátkodobé výkyvy ji během této doby dokázaly vyhnat i na desetinásobek.

Na rozdíl od domácností navíc firmy nepocítí u plynu „letní úlevu“. Domácnosti budou moci přestat topit, ale pekaři, restaurace a jiné drobné podniky budou muset spotřebovávat plyn i v létě. Vysoké ceny se jich proto dotýkají mnohem více, a dále se propisují na zdražování pro spotřebitele. Tím dále zvyšují inflaci, nutí ČNB dále zvyšovat úrokové sazby, čímž dále zdražují náklady výroby v malých a středních podnicích, a kruh dále se zhoršující situace se uzavírá.

Cena pohonných hmot sice nenarostla tak, jako u plynu a elektřiny, ale na stavu ekonomiky je schopna se podepsat neméně. V globální ekonomice je závislost na dopravě stále vyšší, a to včetně zajištění konečné distribuce zákazníkům. Podnikatelé v dopravě jsou navíc vystaveni zahraniční konkurenci více: Pokud energetická politika okolních států zlevní tamní elektřinu a plyn, do českých obchodů to zahraniční pečivo nedoveze. Ale pokud energetická politika jiných vlád zlevní tamní PHM oproti českým, začnou zahraniční dopravci válcovat ty české díky snadnějšímu přístupu k levnější naftě. Vláda může navíc přijít o významné daňové příjmy, když všichni, tuzemští i zahraniční, se budou snažit tankovat v zahraničí, takže namísto do českého rozpočtu budou odvádět do toho zahraničního.

Pokud vláda tyto kroky neučiní, důsledkem bude menší odbyt, další snižování spotřeby domácností, snižování investic firem, zpomalení rozvoje investic, a kromě nezaměstnanosti jako takové se všemi negativními důsledky i snižování odvodů ze mzdy zaměstnanců v důsledku propouštění, varují signatáři. Odvody jsou přitom dnes největším příjmem do státního rozpočtu. Očekávat se dá i zvýšení výdajů na sociální politiku, zvýšení úniků finančních prostředků (agentury na černém trhu práce a mzdy) a roztočení inflační spirály, která je formou konfiskace, pro kterou nikdo nehlasoval.

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ-2022-04-20-Výzva vládě k cenám energií