novinky

ČNB pokutuje podnikatele za snahu odvracet následky krize

Praha, 4. října 2021. České malé a střední podniky čelí dalšímu šokovému skoku od devadesátých let. Po složité době koronavirové krize následované extrémním zdražováním vstupních materiálů do výroby přichází krok ČNB, který firmám navíc prodraží financování.

Růst sazeb ČNB o 0,75 bodu není pro podnikatele příznivé opatření, jde o nejvyšší šokový skok od devadesátých let. Je to opatření nesystémové a do značné míry i ukvapené až nekompetentní. Namísto aby ČNB zvolila opatření na omezení tuzemské spotřeby, zvolila v exportní ekonomice omezení exportní produkce. To má ohromný dopad na podvázání daňových příjmů a podvázání exportu. Namísto podpory exportu podporujeme tímto krokem dovoz ze zahraničí,“ uvádí místopředsedkyně představenstva AMSP ČR Pavla Břečková.

Podnikatelů a firem, které se snaží po pandemii opět postavit na nohy, se toto rozhodnutí velmi negativně dotýká hned v několika aspektech:
– Inflace je z hlavní míry způsobena růstem cen základních materiálů, tedy u firem nedochází k razantnímu navýšení zisku, z něhož by pak tvořily investice. Na roztáčení inflace mají vliv zejména ceny vstupů, které se zvyšují globálně.

– Aktuálně jsou u nás firmy též pod nemalým mzdovým tlakem, současně se teprve zotavují ze ztrát po koronavirové krizi. Stát v zásadě nevybíravě tlačí firmy platit vysoké mzdy (zvyšuje minimální mzdu, zvyšuje platy státních zaměstnanců, jež v průměru přesahují privátní sektor) a spolu s tím opravdu vysoké odvody. Meziroční růst mezd o 11 % není standardní. Do toho kolísání a nepredikovatelnost trhů v pandemii a po ní. Firmy se nyní opravdu těžce vypořádávají s růstem cen vstupů a nedostatkem materiálů (světově), proto vážou ohromné prostředky v zásobách, které nejsou vyšší, ale jsou dražší, což znamená problémy s cash flow.

– A v takové situaci ČNB přišla s radikálním zdražením financování (úroky). To vnímáme opravdu jako problém. A v zásadě platí, že čím menší firma, tím větší problém. Navíc finanční polštáře firmy často použily právě v pandemii na udržení zaměstnanců a ztrátového chodu firmy. „V první řadě to odnesou firmy (samozřejmě i středního charakteru), které nemají možnost čerpat úvěry v eurech,“ doplňuje místopředseda představenstva AMSP ČR Libor Musil.

Lidově řečeno jim ještě dále naložíme a zvýšíme jim náklady na úroky – prakticky dvojnásobně. Další konsekvencí je, že veškeré půjčky z COVID III, které měly firmám pomoci dostat se z covidových problémů, tímto zdražují, tedy opět další náklad pro firmy.

– Následně Českou národní bankou očekávané posílení kurzu Kč bude znamenat pro všechny exportující firmy další snížení ziskovosti výroby a další dopad do cash flow firem. To je v exportní ekonomice mise na sestupné trajektorii. Platí to i pro nepřímé exportéry, tj. firmy, které dodávají nadnárodním koncernům sice na území ČR, ale inkasují v euru. To oslabí, tj. opět si firmy budou muset sáhnout do marží. Zasáhne to většinový segment celé naší ekonomiky.

Konkrétní propočet jako příklad z praxe na závěr:

Firma, která exportuje a má úvěr 10 mil. v Kč, bance za nic nyní zaplatí navíc za rok 75.000 Kč a k tomu ztratí na kurzu další peníze. A to vše ze dne na den díky skokovému rozhodnutí ČNB.

Vnímání firem je jednoznačné: ČNB pokutuje podnikatele za snahu odvracet následky krize.

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ-2021-10-04-ČNB pokutuje podnikatele za snahu odvracet následky krize