novinky

Zeštíhlený Antivirus bude pomáhat až do konce října 2021

Program Antivirus, byť jen jeho malou část, prodloužila vláda na jednání 28. 6. 2021 až do konce října 2021. I nadále tedy bude k dispozici režim s označením A, který se vztahuje na zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci mají nařízenou karanténu nebo izolaci. Aktuálně schválené prodloužení doby uznatelnosti výdajů do 30. října 2021 se tedy týká jen režimu A, jestliže výdaje vznikly v důsledku důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance spočívající v nařízené karanténě. Čerpat příspěvek budou tedy jen ti zaměstnavatelé, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa anebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19. Důvodem je skutečnost, že aktuálně již nejsou platná mimořádná opaření, která by zaměstnavatelům zakazovala jejich ekonomickou činnost.

Více informací zde:
 https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/28_06_2021_+TZ_Antivirus_prodlou%C5%BEen%C3%AD+do+%C5%99%C3%ADjna.pdf/4cff0b47-d671-083a-81e4-6e41ccc6fdcf