Uncategorized

Covidová podpora prodloužena (a další informace ze zasedání vlády 6. 5. 2021)

Vláda na svém zasedání 6. 5. 2021 schválila prodloužení kompenzačního bonusu vypláceného MF pro OSVČ, společníky malých s.r.o. ve výši 1.000 Kč/den a dohodářeve výši 500 Kč/den do konce května 2021. Srovnávací období je 1-3/2020 nebo 1-3/2021 (pokles příjmů 50 % a další podmínky zůstaly zachovány). Více informací naleznete zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/vlada-schvalila-prodlouzeni-kompenzacnih-41798

Zároveň byla prodloužena podpora z programů MPO COVID – 2021 a COVID – Nepokryté náklady. Program COVID – 2021 je prodloužen do 9. 5. 2021. Všichni, kteří podali žádost za období do 30. 3. 2021, si žádost na základě obdržené výzvy jednoduše „jedním klikem“ prodlouží. Podpory se začnou vyplácet 10. 5. 2021. Program COVID – Nepokryté náklady platný nyní do 31. 3. 2021 je vyplácen už teď, nově byl prodloužen do 31. 5. 2021 s tím, že výzva bude vypsána na začátku června.

Od 10. 5. 2021 bude možné využití lázeňské péče samoplátci s indikovaným zdravotním problémem, a to těm, kteří jsou v 90denní lhůtě po prodělání Covid-19, jsou očkováni nebo mají platný PCR test. Mohou mít i platný antigenní test s tzv. zdravotní asistencí (tedy s dokladem z testovacího centra příp. od zaměstnavatele), tento však nadále platí 3 dny.

Od 10. 5. 2021 se rovněž otevírají komplet služby a maloobchod, dále všechny školy s rotačním systémem, povolují se svatby a pohřby venku se účastí max. 30 osob, povolují se venkovní trhy nejen pro potraviny, ale i další zboží, a to s podmínkou režimového hyg. opatření.

Zahrádky restaurací – v podělí 10. 5. 2021 se očekává incidence ca na 100/100 tis. obyvatel. Podmínkou pro povolení zahrádek restaurací je incidence 75/100 tis. obyvatel s prokazatelným snižujícím se trendem. Tedy očekává se jejich povolení nejdříve 17. 5. 2021.