novinky

Start Roku malého podnikání 2020

Hlavní projekt AMSP ČR pro rok 2020 navazuje na úspěšné předchozí projekty: Rok řemesel 2016, Rok venkova 2017, Rok rodinného podnikání 2018 a Rok digitálního podnikání 2019.

Cíl projektu: RŮST – z živnostníků malé firmy, z malých firem střední firmy

2 hlavní cílové skupiny: 

  • Živnostníci: Rozvinout ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ – zjednodušit a stabilizovat podnikání. Podpořit, aby se z živností stávaly malé podniky.
  • Malé a střední podniky: Optimalizovat výrobní programy k FINÁLNÍMU PRODUKTU a k vyšší PŘIDANÉ HODNOTĚ, zvýšit konkurenceschopnost.

Témata projektu:

1. ZJEDNODUŠENÍ PODNIKÁNÍ – LEGISLATIVNÍ A DAŇOVÁ PODPORA

2. DIGITALIZACE A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST, ONLINE NÁSTROJE PRO PODNIKÁNÍ

3. INOVACE, NOVÉ TECHNOLOGIE

3. RODINNÉ PODNIKÁNÍ JAKO STABILIZÁTOR NÁRODNÍ EKONOMIKY

4. EXPORT

5. NOVÉ TRENDY V PODNIKÁNÍ

Aktivity v průběhu roku:

Konference, semináře, přednášky, workshopy, webináře, videa, podcasty, průzkumy, analýzy, rozhovory, medializace, zpravodaje a více.

 

* Rok malého podnikání 2020 naplňuje Cíle udržitelného rozvoje

AMSP ČR se svou činností v projektu soustředí na vyšší ekonomickou produktivitu, a to především zaměřením se na odvětví s vysokou přidanou hodnotou (SDGs 8.2); a na politiky, které podporují vznik a růst mikropodniků a MSP (SDGs 8.3). AMSP ČR tak přispívá k podpoře trvalého, inkluzivního a udržitelného hospodářského růstu (SDGs Cíl 8).

 

Více informací o projektu naleznete ZDE.