novinky

AMSP ČR zřizuje informační linku k pozastavení OPPIK

Na AMSP ČR se začíná obracet větší množství podnikatelů, kteří žádají aktuální informace k dalšímu čerpání evropských strukturálních fondů. Evropská komise totiž v pátek 6. 4. 2018 informovala vedení Ministerstva průmyslu a obchodu o tom, že dočasně pozastavuje proplácení prostředků určených českým podnikům z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Důvodem je vysoká chybovost v kontrolovaných projektech, kterou odhalil Auditní orgán Ministerstva financí na konci roku 2017. Ze závěrů kontrol vyplynula 14% chybovost, přičemž už 5 % se považuje za alarmující, standardem jsou pak 2 %. Toto opatření se zatím podniků podle aktuální informace MPO přímo nedotkne. Proplácení přislíbených dotací na účty žadatelů by i nadále mělo dle vyjádření zástupců resortu průmyslu a obchodu probíhat standardním způsobem, a to z prostředků českého státního rozpočtu. Pozastavení OPPIK znamená pozastavení certifikace prostředků z rozpočtu EU do státního rozpočtu. Po odstranění chyb by mělo dojít k obnovení certifikace z rozpočtu EU. AMSP ČR celou situaci pečlivě monitoruje, je v denním kontaktu s příslušnými pracovníky resortu průmyslu a je připravena obratem zajistit podnikatelům relevantní informace a odpovědi ke konkrétním výzvám. Firmy mohou zasílat dotazy na infolinku AMSP ČR amsp@amsp.cz nebo přímo na vedení Výboru pro strukturální fondy AMSP ČR: kviz@amsp.cz .

ČTK k pozastavení čerpání OPPIK:
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/eu-pozastavila-cr-dotacni-program-projekty-bude-zatim-hradit-stat/1607604

  • Mám schválený projekt, bude proplacen? Ano, bude proplacen ze zdrojů státního rozpočtu ČR.
  • Mám schválený projekt, ale zatím nepodepsané rozhodnutí, mohu očekávat platbu? Budou standardně vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace, následně budou platby propláceny ze státního rozpočtu ČR.
  • Jak se budou vyřizovat nové žádosti? Žádosti budou vyřizovány standardním způsobem, nedochází k pozastavení hodnocení ani jiným krokům s negativním dopadem na podnikatele.
  • Budou vyhlašovány nové výzvy? Ano, MPO plánuje od června vyhlašovat nové dotační výzvy v OPPIK

*Uvedené odpovědi vycházejí ze současného veřejně deklarovaného stanoviska vedení MPO. Nelze však kategoricky vyloučit, že pokud jednání s Evropskou komisí nepovedou k rychlým nápravným opatřením a obnovení certifikace, může MPO přistoupit k omezení vyplácení dotací, hodnocení projektů či vyhlašování nových výzev.

Programy, které nabízí ČMZRB, a které jsou financované z Operačního programu PIK, jsou i nadále otevřené. Informace z tisku se netýkají ani programu EXPANZE, ani programu Úspory energie. Příjem žádostí a poskytování úvěrů pokračuje dál v nezměněné podobě.