novinky

Rada řemeslných cechů s předsedou vlády

V úterý 20. 2. 2018 proběhne pod vedením AMSP ČR první Rada řemeslných cechů s předsedou vlády, která se bude uskutečňovat na pravidelné bázi. Tuzemské řemeslo je klíčovým segmentem tuzemského hospodářství. Živnostenské řemeslo se podílí 27 % na všech vydaných živnostenských oprávněních a řemeslné služby jsou základem obslužnosti měst i venkova. Rozvoj průmyslového řemesla je zase nezbytným předpokladem pro udržení průmyslové a stavební produkce, která se dnes podílí na HDP 38 % a je základem zaměstnanosti.  Vláda se ve svém prohlášení přihlásila k podpoře jak profesí spojených s malým podnikáním, tak k podpoře velkého průmyslu, a to hned v několika strategických směrech spojených s řemeslem – rodinné firmy a živnosti, podnikání na venkově, podpora nových technologií a udržení technických profesí. AMSP ČR proto jako zastřešující organizace projednala s předsedou vlády pravidelná setkávání za účasti téměř třiceti cechmistrů a vrcholových představitelů českého řemesla, v rámci kterých se bude vyhodnocovat naplňování legislativní podpory českých profesí.

Okruhy pro 1. Radu řemeslných cechů s předsedou vlády:

  • Definitivní zavedení praktické výuky do osnov základních škol (dříve tzv. dílny a pozemky), a to v režimu propojení manuálních prací s novými technologiemi.
  • Vytvoření systému mistrovských zkoušek (umožní zákazníkům vybrat si odborníka, garantující nejvyšší kvalitu práce, oceňují se tím nejlepší řemeslníci v odvětví, vytvoří se oborové vzory).
  • Podpora duálního vzdělávání (systémové zapojení municipalit, průmyslu a vzdělávacích organizací, vycházející z německého modelu „teorie v rukách státu, praxi zajišťují, a to i finančně, podniky, které k tomu získají daňovou a jinou motivaci“).
  • Zahájení konkrétních legislativních opatření ve vazbě na živnostenská řemesla (data účinnosti, koncentrace informací, rodinná živnost a rodinná firma v legislativě, EET režim pro řemesla, živnostenský zákon).