novinky

Debakl korporace ve sporu s malými firmami

Nejvyšší soud na sklonku minulého roku ukončil další díl zneužívání dominantního postavení Hyundai vůči svým bývalým dealerům a zamítnul dovolání druhého největšího automobilového importéra, čímž potvrdil oprávněnost předcházejících rozhodnutí soudů nižších instancí, které daly za pravdu postiženým dealerům. Od vypuknutí sporu nadnárodní korporace se svými obchodními partnery tak automobilový gigant zatím prohrál u soudů všech instancí. Úspěch malých prodejců koordinovaných Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR je jasným vzkazem pro všechny velké firmy, že zneužívání dominantního postavení nebude tolerováno.

Očekávanému rozhodnutí, kterým se ukončuje významná část vleklého sporu mezi dovozcem Hyundai Motor Czech (HMCZ) a jeho bývalými dealery předcházel čtyřletý spor. Vzhledem k tomu, že postiženými společnostmi byli členové AMSP ČR, zabezpečovala asociace všem dealerům po celou dobu sporu právní, ekonomické a konzultační zázemí.

Základ celého sporu spočíval v tom, že valná část dealerů Hyundai byla nucena na základě dlouhodobých podmínek importéra ukončit dealerskou činnost, neboť se další spoluprací vystavovali právním a ekonomickým rizikům. Ta vznikala mj. proto, že dovozce nutil dealery prodávat vozy pod nákupní cenu, aniž by jim řádně proplácel rozdílové ceny. Za pravdu dal dealerům jednoznačně Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, který shledal, že „došlo k porušení právní povinnosti Hyundai Motor Czech jednat poctivě a v souladu s dobrými mravy a nezneužívat práva,“ v důsledku čehož došlo u poškozených dealerů k „devastaci podnikání,“ které bylo způsobeno „zneužitím postavení silnější strany“.

Místo urovnání sporu ze strany Hyundai Motor Czech a zaplacení dlužných částek dealerům, Hyundai využila toho, že drží blankosměnky a vůči jednotlivým dealerům začala po jejich odstoupení od smlouvy vyžadovat absurdní pokuty v řádech milionů korun za porušení obchodních smluv, aniž by dealeři fakticky cokoliv dlužili. Právními kličkami tak Hyundai Motor Czech de facto ze dne na den vytvořila ze svých prokazatelných věřitelů dlužníky v řádu jednotek až desítek milionů korun. Všechny takto uměle vytvořené nároky ve dvou posledních letech postupně smetly ze stolu městské soudy, vrchní soudy a v listopadu 2017 ukončil experimentování nadnárodní korporace rovněž Nejvyšší soud, a to tím, že zamítnul dovolání Hyundai Motor Czech.

Zatím posledním pokusem o prodloužení sporu je snaha Hyundai vystrašit dealery žalobou za tzv. kolektivní bojkot, na základě kterého požaduje po dealerech další náhradu škody. Celý spor je opět u rozhodčího soudu a jeho průběh koordinuje AMSP ČR. Vzhledem k tomu, že Hyundai se s tímto nárokem již v minulosti obrátil i na Úřad na ochranu hospodářské soutěže a ten možné pochybení ze strany dealerů v podobě protisoutěžního jednání vyloučil, jedná se podle AMSP ČR opět pouze o pokračování zneužívání silnějšího postavení
a snahu celý spor prodloužit.

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček k celému sporu uvádí: „Jedná se o vzorový příklad, jak může v jakémkoliv sporu vůči malým firmám postupovat nadnárodní gigant. Podstata totiž není v tom, na čí straně je pravda, ale kdo více vydrží. Od začátku bylo zřejmé, že Hyundai nemá šanci obhájit svoje chování, ale prodlužování soudních jednání, zastrašování, vymýšlení dalších nesmyslných finančních náhrad, celostránková dehonestující sdělení v médiích a oddalování placení dluhů dostává malé firmy, obvykle rodinného charakteru, do stavu finanční tísně, nemluvě o psychickém vyčerpání a povinnosti spory sledovat. Pokud by do sporu nevstoupila naše asociace, s největší pravděpodobností by taktika velké firmy vyšla a postižené firmy by se buď položily nebo by přijaly směšné odškodnění. I když spor ještě není u konce a Hyundai bude nepochybně vymýšlet další obstrukce, je patrné, že spor Hyundai versus dealeři bude milníkem v našem prostředí, ze kterého vyplývá, že nadnárodním firmám podobná taktika neprojde.“