Mimořádné opatření Vlády ze dne 19. 11. 2021 – ošetřovné a bonus pro lidi v karanténě, povinné testování 1x/týden

Posted Posted in novinky

Kabinet 19. 11. 2021 schválil návrhy ošetřovného a bonusu pro lidi v karanténě (izolačka). Ošetřovné se stanovuje jako 80 % z vyměř.základu, minimálně 400 Kč/kalendářní den po celou dobu karantény. Platnost je do 28. 2. 2022. U izolačky je navržen mimořádný příspěvek 370 Kč/den po dobu 14 dní (karanténa), a to zpětně od 1. 11. 2021.Vyplácí zaměstnavatel, stanoveno do […]

Mimořádné opatření – testování zaměstnanců a OSVČ

Posted Posted in novinky

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle  § 69 […]

Mimořádné opatření Vlády ze dne 19. 11. 2021 – služby/obchod

Posted Posted in novinky

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 […]